TIẾN ĐỘ THI CÔNG VINHOMES CENTRAL PARK ( CẬP NHẬT 09/2016)

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.   Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.   Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.   Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật…