VINGROUP – ĐỘNG THỔ VINUNI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHI LỢI NHUẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Ngày 14/11/2018, Tập đoàn Vingroup đã chính thức động thổ xây dựng trường Đại học VinUni. Trường dự kiến khai giảng năm 2020 và sẽ là đại học tư thục phi lợi nhuận được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Sự kiện là bước tiếp theo nhằm hiện thực hóa khát vọng tạo…