CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VINHOMES CENTRAL PARK (13/2/2017)

 • Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang thi công sàn 7.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 11/2/2017): Đang lên sàn 41.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 12/2/2017): Đang lên sàn 41.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 10/2/2017): Đang lên sàn 32.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang lên sàn 26
 • Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện
 • Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 20/1/2017): Đang lên sàn 39.
 • Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 12/2/2017): Đang lên sàn 40.
 • Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 22/1/2017): Đang lên cất nóc.
 • Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, nhiều căn đã hoàn thiện.
 • Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 13/2/2017): Đã khai trương ngày 26/12/2015.
 • Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 13/2/2017): Đang hoàn thiện, sắp khai trương.
 • Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 13/2/2017): Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện 1 số hạng mục liền kề.