Cập nhật tiến độ xây dựng Vinhomes Central Park (18/1/2017)

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.

 Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang thi công sàn 7

Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang lên sàn 39.

Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang lên sàn 39.

Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang lên sàn 31.

Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang lên sàn 29.

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang lên sàn 38.

Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang lên sàn 40.

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 14/1/2017): Đang lên sàn 45.

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, nhiều căn đã hoàn thiện.

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 18/1/2017): Đã khai trương ngày 26/12/2015.

Tiến độ thi công trường Vinschool cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện, sắp khai trương.

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 18/11/2017): Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện 1 số hạng mục liền kề.