Tag Archives: landmark

Khu Landmark bao gồm 8 tòa tháp (Landmark 1,2,3,4,5,6, Landmark 81 và Landmark Plus) được xem là trái tim của khu đô thị Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.