Tag Archives: thi công

Cập nhật tiến độ xây dựng Vinhomes Central Park (18/1/2017)

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao. Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao. Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.  Tiến độ thi công […]

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG VINHOMES CENTRAL PARK (THÁNG 11/2016)

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.   Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.   Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.    Tiến […]