Tag Archives: vinmec

TIẾN ĐỘ THI CÔNG VINHOMES CENTRAL PARK (12/2016)

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 15/12/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao. Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 15/12/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao. Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 15/12/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao. Tiến độ thi công […]

Vingroup chuyển Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận

Tập đoàn Vingroup công bố chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận, cam kết dành 100% lợi nhuận cho xã hội. Với việc phi lợi nhuận hóa hai thương hiệu đang phát triển tốc độ cao, có triển vọng lợi nhuận bền vững – Vingroup đã khẳng định tầm […]

TIẾN ĐỘ THI CÔNG VINHOMES CENTRAL PARK ( CẬP NHẬT 09/2016)

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.   Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.   Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.   Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật […]