TIẾN ĐỘ THI CÔNG VINHOMES CENTRAL PARK ( CẬP NHẬT 09/2016)

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.td1

 

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.td2

 

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.td3

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 14/8/2016): Đang thi công sàn 1.td4

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

td5

Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang lên sàn 47.

td6

Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang lên sàn 41.

td7

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang lên sàn 19.

td8

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang lên sàn 19.

td9

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 16/9/2016): Đang lên sàn 12.

td10

 

Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 16/9/2016): Đang lên sàn 7.

td11

 

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

td12

 

Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 13/9/2016): Đang lên sàn 23.td13

 

Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 16/9/2016): Đang lên sàn 17.td14

 

Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 16/9/2016): Đang lên sàn 17.td15

 

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện

.td16

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

td17

 

Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 13/9/2016): Đang lên sàn 23.

td18

 

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, một số căn đã hoàn thiện.

td19

 

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 14/9/2015): Đã khai trương ngày 26/12/2015.

td20

 

Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 14/9/2016): Đang hoàn thiện, sắp khai trương.

td21

 

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 14/9/2016): Đã khai trương ngày 23/7, đang hoàn thiện 1 số hạng mục liền kề.

td22